SUOMEN VEITSENTEKIJÖIDEN KILTA - 

FINNISH KNIFEMAKERS GUILD


Suomen Veitsentekijöiden Kilta on käsityöläisten yhdistys. Killan jäsen valmistaa koko korkeatasoisen veitsensä terästä-tuppeen käsityömäisesti itse. Killan jäsen myös myy korkeatasoisia töitään. Killan tarkoitus on nostaa käsityömäisen veitsenteon tasoa Suomessa, järjestää koulutusta, innostaa jäseniä osallistumaan kansainvälisiin veitsitapahtumiin ja järjestää veitsitapahtumia Suomessa.

Suomen Veitsentekijöiden Killan jäseneksi pyritään esittämmällä killan valitsemalle raadille kolme (3) kokonaan itse valmistettua veistä. Veitsentekijän tulee olla vähintään sivutoiminen alalla. Raati joko hylkää tai hyväksyy hakijan. Killasta kiinnostunut käsityöläinen voi olla kiltaan yhteydessä info@svk-fkg.fi ja sopia tapaamisesta raadin kanssa.
Killalla on myös kannatusjäsenyysmahdollisuus henkilöille, jotka haluavat tukea kiltaa ja korkeatasoista käsityömäistä veitsentekoa.


Finnish Knifemakers Guild is a handcrafters' association. Guild member makes his whole knives from blade to the sheath, in high quality handmade style. Guild member also sells high quality knives. Finnish Knifemakers Guild's purpose is to rise the quality level of handmade knives in Finland, organize training, inspire members to visit international knife shows and organize knifeshows in Finland.

Knifemaker who wishes to become a member of Finnish Knifemakers Guild, must show three (3) high qaulity totally his/her self-handmade knives to the member board of Guild. Member board accepts or rejects the new member candidate. If you are interested to become a member of the Finnish Knifemakers Guild, please contact the board by e-mail to make an appointment. info@svk-fkg.fi
Guild has also a support member status opportunity, for people who would like to support the guild and high quality handmade knifemaking.